JAK ŠEL ČAS

Jsme tu s Vámi již přes deset let. A je nám velkou ctí, že se můžeme stále setkávat a vzájemně se obohacovat.

- první vystoupení naší kapely se uskutečnilo v červnu roku 2008

- přicházející nové nabídky nám napomohli k tomu, aby jsme se vlastně utvořili

- do té doby jsme vystupovali jako muzikanti různých hudebních uskupení

- jako název jsme si zvolili jméno hudebního skladatele a zakladatele soubouru Ladislava Prudíka

- jmenujeme se tedy MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA

- od začátku jsme se neformovali jako běžná dechová kapela, ale jako dechovka bez klarinetů

- odlišností kapely bylo zařazení velkého množství tanečních písní, jako např. skladby od K. Gotta,
L. Vondráčkové, H. Vondráčkové, M. Davida, skupiny Harlej, Abba, Beatles, atd.

- používali jsme proto kromě žesťových nástrojů také klévesy - ovšem vše naživo!

- dnes se již věnujeme výhradně dechové hudbě

- mohli jste nás potkat na poutích, oslavách, výročích, plesech a přehlídkách dechových hudeb jako např. v Liebenauch (Rakousko), v Dolních Heřmanicích, v Přelouči, ve Staré Libavé (Norberčanech),
v Brtnici a dalších.

- tak naviděnou a naslyšenou s Muzikanty Ladislava Prudíka.....

Dechová hudba z Vysočiny; mob: 739 471 874 odkaz"Facebook kapely